FAQ - vybrali jsme z vašich dotazů

Čemu může být sledování prospěšné?

Zaměstnavatele často zajímá, jakým způsobem jeho zaměstnanci pracují a zda je jejich pracovní nasazení adekvátní následné odměně (výplatě) či nikoliv. Bohužel není reálně možné sledovat osobně každého zaměstnance.
Po nasazení systému sledování Cyclope Employee Survelliance často zjistíte některé překvapující informace. Například to, že někteří zaměstnanci stráví na chatu i 2 hodiny denně aniž by si to sami uvědomovali. Naopak zaměstnavatele například překvapilo, že měli podvědomě vytipované zaměstnance, u kterých čekali časté surfování na mimopracovních webech a ve výsledku byl na základě exaktních výsledků překvapeni jejich pracovním úsilím a byli si nuceni poopravit své podvědomé hodnocení. Ale i takto sám vytížený manažer si našel ve své práci spoustu špatně využitého času a postupně se snaží upravovat své pracovní návyky tak, aby ušetřil čas, který pak může trávit příjemněji třeba mimopracovními aktivitami.

Může mít nějaká negativa?

Samozřejmě, že negativa zde jsou. Extrémní případ je, že jeden klient byl nucen čelit téměř zaměstnanecké stávce, protože první reakcí naprosté většiny zaměstnanců je nespokojenost nad podobným sledováním. A je to reakce zcela pochopitelná. Ať už cítí určitou nedůvěru ze strany zaměstnavatele nebo v určitých případech ztrátu určité neprůhlednosti svojí práce.

Důležité je vysvětlit zaměstnanců i výhody, které tento systém přináší, což zní možná na první pohled nesmyslně. Uvědomí-li si však, že vedoucí pracovníci mají k dispozici zcela nezaujatý pohled na jejich pracovní činnost a na práci jejich kolegů tak se velmi rychle odhalí, kdo v kolektivu jak pracuje a i následný systém odměňování je poté spravedlivější a přesnější. Snižují se tak i určité třenice v kolektivu. Je však mít vždy na paměti, že každý systém sledování je jen jedním z manažerských nástrojů a je nutno tuto informace využívat v širším kontextu a s ohledem na pracovní aktivity každého zaměstnance.

Je lepší to zaměstnancům říci nebo to tajit?

Dle standardů Evropské unie musí zaměstnavatel na sledování činnosti na firemních prostředcích zaměstnance předem upozornit.

Jaké by měla být etická pravidla?

Zde se opět můžeme držet regulí EU, kde je jasně, že nesmíme porušit osobní práva jednotlivce. Sledovací systém by měl proto obsahovat pouze omezené informace o využití pracovních prostředků a nezasahovat do soukromí. Jako ekvivalent můžeme zmínit například zcela běžné výpisy telefonních hovorů a jejich členění na služební či soukromé aniž by však docházelo k nahrávání obsahu těchto hovorů. Podobně by správný sledovací systém neměl sledovat obsah chatu či emailu nebo podrobnosti v psaném dokumentu, ale pouze kdo s kým a jak dlouho chatoval či kolik času daný pracovník strávil např. v Excelu prací nad určitým dokumentem.

Jsou vhodnější nástroje, jak kontrolovat zaměstnance?

Sledovací systémy v počítači nejsou všespasitelné a jsou vhodné pouze pro zaměstnance, kteří tráví u počítače větší část své pracovní doby.

Jaké jsou nejobvyklejší metody sledování zaměstnanců?

Samozřejmě docházkové systémy (tzv. píchačky) známe asi všichni. Často je dnes doplňují systémy na sledování činností prováděných na počítači a omezování nebezpečných internetových stránek. Pro každou firmu či obor se hodí něco jiného, proto také přistupujeme ke všem našim zákazníkům individuálně a nefixujeme se jen na jeden produkt jednoho dodavatele, ale kombinujeme řešení, která trh nabízí tak, aby splnila očekávání zákazníka.

Jak funguje např. sledování internetových stránek, na kterých zaměstnanec "surfuje"?

Zde se produkty dělí do dvou základních skupin. První z nich pouze monitoruje a zaznamenává které webové stránky a kdy zaměstnanec navštívil. Lepší produkty dokáží zjistit i jak dlouho na nich uživatel strávil. Druhá skupina přidává možnost omezení či zakázání přístupu na tyto stránky. Ty nejkvalitnější produkty dokáží omezit přístupy na základě určitých kategorií (např. porno stránky) a tyto kategorizace jsou prováděny automatizovaně, takže správce sítě nemusí ručně vypisovat zakázané stránky (což je dnes vlastně zcela nereálné).
Opět nedávný praktický případ u našeho zákazníka odhalil, že návrhář koupelen strávil 2 hodiny prací v grafickém programu a 5 hodin denně surfoval po stránkách s tematikou auto tunningu. Pochopitelně firma nestíhala včas zakázky. Zde se investice do sledovacího systému vrátila během cca 1 měsíce.

Co si firmy objednávají nejčastěji?

V kategorii na sledování činnosti na počítačích jednoznačně vítězí přehledné manažersky optimalizované produkty. Použil bych slova našeho zákazníka: "Přijedu po týdnu z dovolené, kouknu a okamžitě vidím kolik uhodilo."
Běžný manažer nepotřebuje detailní informace o každé minutě ale se potřebuje rychle a uceleně dostat k důležitým informacím a nepodstané může ignorovat.

Zde je v současnosti nejprodávanější již zmiňovaný produkt Cyclope Employee Survelliance Solution rumunské společnosti Amplusnet, který je k dispozici také v české lokalizaci. Výhodou tohoto produktu je také to, že dokáže odhalit například zcela nevyužité programy a tím zaměstnavateli ušetří nákupy zbytečných licencí, pokud je daní pracovníci nepoužívají. V oblasti bezpečnostních produktů vítězí kombinované proxy servery, které kromě antivirové ochrany zajistí také omezení přístupu na nebezpečné (např. zavirované) či nevhodné nebo nežádoucí webové stránky. Zde je nabídka obrovská, proto případným zájemcům doporučím kontaktovat naše nezávislé Antivirové Centrum (www.AntiviroveCentrum.cz), kde mu naši specialisté pomohou najít nejvhodnější produkt jak z pohledu funkčních požadavků tak s ohledem na cenu.

 
 
Z médií

Rozhovor z pořadu Pod dohledem v Českém rozhlasu - Radiu Wave. Hovoří také Martin Kubečka o SW Cyclope Series.

Článek z časopisu Computerworld. Publikováno ve spolupráci s  Cyclope-Series.cz.

Sedmička - článek v ekonomické příloze. Publikováno ve spolupráci s  naším serverem.

Online demo

PARTNEŘI

      

KONTAKT

+420 556 706 203
+420 222 360 250
obchod@amenit.cz
Přihlásit