Historie verzí

Cyclope Employee Surveillance Solution

Poslední dvě verze programu nalezne v sekci ke stažení. Dostupné jsou po krátké registraci.


VERZE 7

Změny ve verzi 7.9.0

 • Přepracovaná klientská aplikace
 • Nový report "Sekvence aktivit"
 • Nové výstrahy pro "Sekvence aktivit"
 • Možnost exportu reportů do formátu XLS
 • Vylepšené funkce monitoringu tisku a práce se soubory
 • Vylepšená integrace (import) Active Directory
 • Vylepšení práce s účty administrátorů
 • Oprava dalších chyb

VERZE 6

Změny ve verzi 6.4.0

 • Přepracovaná klientská aplikace
 • Nové reporty
 • optimalizace a zlepšení konfigurovatelnosti reportů
 • Vylešpení GUI webové aplikace
 • Oprava dalších chyb

Změny ve verzi 6.3.0

 • Opravena chyba komponenty pro výběr data/času ve statistikách
 • Opraveny chyby v klientské aplikaci, které způsobovaly výpadek zasílání dat na CESS server
 • Oprava dalších chyb
 • Přidána podpora posledních verzí IM programů Skype a Yahoo Messenger
 • Přidány grafické výstupy do PDF reportů
 • Nové definovatelné emailové reporty
 • Přidáno fulltextové vyhledávání ve webovém rozhraní CESS

Změny ve verzi 6.2.1

 • Přidána podpora dalších jazyků
 • Vylepšena funkce automatické aktualizace
 • Podpora formátu Unicode
 • Opraveny funkce emailových reportů
 • Upraveny funkce pro monitorování Yahoo! Messenger, Mozilla Firefox a Opera

Změny ve verzi 6.0.9

 • Úpravy v databázi (zvýšení výkonnosti)
 • Přidána zpětná kompatibilita prohlížečů Chrome starších verzí
 • Přidána procedura odinstalace klientské části
 • Úpravy v klientech (zvýšení výkonu)
 • Přidán nový jazyk (maďarština)
 • Úpravy ve správě uživatelů

Změny ve verzi 6.0.7

 • Přidána stránka "Help Tour Page" - průvodce funkcemi, spouští se po první instalaci a přihlášení do aplikace
 • Opraveny a vylepšeny některé reporty

Změny do verze 6.0.7

 • Opravy a vylepšení grafického rozhraní
 • Opravy a vylepšení jednotlivých funkcí
 • Přidány a upraveny jazykové mutace

Zásadní změny mezi verzí 5.x a 6.x

 • Nové jádro a zcela přepracovaná architektura systému
 • Zjednodušený postup při instalaci - instalační balík CESS v6 obsahuje i prekonfigurované instalační soubory webového serveru Apache a databázového stroje MySQL
 • Zcela přepracované a přehlednější grafické rozhraní
 • Přepracované statistiky Aktivita na internetu rozdělené do tří úrovní - název domény, adresa a název stránky
 • Vylepšená statistika Časová osa
 • Přidána možnost nastavení kategorie aktivit
 • Přidán report Software (inventář) umožňující sledovat využití aplikací
 • Vylepšené reporty TOP - produktivní/neproduktivní aplikace a zaměstnanci, TOP webové stránky apod.
 • Vylepšeno nastavení a generování automatických reportů a výstrah
 • Vylepšeno posílání automatických reportů emailem
 • Uživatelsky konfigurovatelné barevné schémata aplikace

Verze 6 BETA, vydáno 6. června 2011

 • zcela přepracované jádro programu
 • data jsou ukládána do databáze MySQL
 • webové administrační rozhraní běžící na webovém serveru Apache
 • zcela přepracované webové grafické rozhraní
 • přidány nové reporty (např. inventář software)
 • vylepšeny možnosti nastavení filtrů
 • vylepšena správa licencí a sledování počtu monitorovaných uživatelů a zařízení
 • přidán systém automatických aktualizací serverové i klientských částí systému
 • změna a zjednodušení instalace klientských částí systému
 • vylepšeno chování klientské části - v případě výpadku spojení se servere ukláda data až do doby, kdy se lze na server připojit znovu

VERZE 5

Verze 5.5, vydáno 24. června 2010

 • zasílání emailů s přehledy reportů a výstrah
 • vylepšeno filtrování v sekci Aktivita na internetu - doplněny možnosti výběru zobrazení podle jednotlivých prohlížečů
 • vylepšeno filtrování v sekci Dokumenty - možnost zobrazit všechny dokumenty, nebo pouze dokumenty určitého typu
 • Vylepšeno filtrování v sekci Chat - možnost zobrazit všechny typy klientů, nebo pouze vybraného klienta
 • přidán nový report Top zaměstnanec - zobrazuje nejrpduktivnější zaměstnance ze skupiny nebo celé organizace
 • přidána možnost zobrazení statistik pouze pro pracovní a pouze pro přesčasy
 • přidáno nastavení pro sekci Nejvíce času online - lze nastavit, zda se do online času bude počítat pouze čas strávený v internetovém prohlížeči, nebo zda k času v prohlížeči bude připočten i čas strávený v chatovacích klientech
 • přidány nové typy dokumentů ke sledování a vytváření reportů (Oracle Reports Server, Oracle Forms Runform, Oracle Discoverer, Qlik, Charisma, Remote Desktop Connection, VNC, Windev, AutoCAD)
 • přidány nové chatovací programy (Pidgin, QIP, Miranda)

  Verze 5, vydáno 17. února 2010

  • přidání nového reportu - práce se soubory (vytváření, editace, kopírování, mazání souborů z pevných disků a přenosných médií
  • zdokonalení reportů Aktivita na internetu (agregované statistiky za skupiny či uživatele)
  • podpora pro 64bitové operační systémy (kompatibilita s Windows 2008 Servers)
  • odpora ASP NET Framework 2

   VERZE 5

   Verze 4.2, vydáno 1. prosince 2009

   Verze 4.1, vydáno 27. února 2009

   • nový design grafiky a hlavního menu
   • vylepšené překlady pro jednotlivé jazykové mutace (hlavní menu, názvy stránek, časování, kalendář...)
   • nové překlady grafiky (grafy)
   • přidání neproduktivního času do reportů
   • vylepšení v excelovských reportech
   • přidání maďarštiny

    Verze 4.0, vydáno 25. ledna 2009

    • top aplikace používané uživatelem, oddělením či souhrn za celou organizaci
    • top webových stránek navštívených uživatelem, v rámci oddělení či souhrn za celou organizaci
    • top aktivity – uživatelé s největší mírou aktivity
    • top nečinnost – uživatelé s největší mírou nečinnosti
    • top online – uživatelé s nejdelším časem online ("zapnutý počítač")
    • přidána ruština a polština
    Produkt je lokalizován do českého jazyka.
    Ohlasy zákazníků

    Samotné nás překvapilo, jak lze jednoduše zvýšit efektivitu práce zaměstnanců...

    Karel Janda

     

    PARTNEŘI

          

    KONTAKT

    +420 556 706 203
    +420 222 360 250
    obchod@amenit.cz
    Přihlásit