Historie verzí

Cyclope Employee Surveillance Solution

Poslední dvě verze programu nalezne v sekci ke stažení. Dostupné jsou po krátké registraci.


VERZE 7

Změny ve verzi 7.9.0

 • Přepracovaná klientská aplikace
 • Nový report "Sekvence aktivit"
 • Nové výstrahy pro "Sekvence aktivit"
 • Možnost exportu reportů do formátu XLS
 • Vylepšené funkce monitoringu tisku a práce se soubory
 • Vylepšená integrace (import) Active Directory
 • Vylepšení práce s účty administrátorů
 • Oprava dalších chyb

VERZE 6

Změny ve verzi 6.4.0

 • Přepracovaná klientská aplikace
 • Nové reporty
 • optimalizace a zlepšení konfigurovatelnosti reportů
 • Vylešpení GUI webové aplikace
 • Oprava dalších chyb

Změny ve verzi 6.3.0

 • Opravena chyba komponenty pro výběr data/času ve statistikách
 • Opraveny chyby v klientské aplikaci, které způsobovaly výpadek zasílání dat na CESS server
 • Oprava dalších chyb
 • Přidána podpora posledních verzí IM programů Skype a Yahoo Messenger
 • Přidány grafické výstupy do PDF reportů
 • Nové definovatelné emailové reporty
 • Přidáno fulltextové vyhledávání ve webovém rozhraní CESS

Změny ve verzi 6.2.1

 • Přidána podpora dalších jazyků
 • Vylepšena funkce automatické aktualizace
 • Podpora formátu Unicode
 • Opraveny funkce emailových reportů
 • Upraveny funkce pro monitorování Yahoo! Messenger, Mozilla Firefox a Opera

Změny ve verzi 6.0.9

 • Úpravy v databázi (zvýšení výkonnosti)
 • Přidána zpětná kompatibilita prohlížečů Chrome starších verzí
 • Přidána procedura odinstalace klientské části
 • Úpravy v klientech (zvýšení výkonu)
 • Přidán nový jazyk (maďarština)
 • Úpravy ve správě uživatelů

Změny ve verzi 6.0.7

 • Přidána stránka "Help Tour Page" - průvodce funkcemi, spouští se po první instalaci a přihlášení do aplikace
 • Opraveny a vylepšeny některé reporty

Změny do verze 6.0.7

 • Opravy a vylepšení grafického rozhraní
 • Opravy a vylepšení jednotlivých funkcí
 • Přidány a upraveny jazykové mutace

Zásadní změny mezi verzí 5.x a 6.x

 • Nové jádro a zcela přepracovaná architektura systému
 • Zjednodušený postup při instalaci - instalační balík CESS v6 obsahuje i prekonfigurované instalační soubory webového serveru Apache a databázového stroje MySQL
 • Zcela přepracované a přehlednější grafické rozhraní
 • Přepracované statistiky Aktivita na internetu rozdělené do tří úrovní - název domény, adresa a název stránky
 • Vylepšená statistika Časová osa
 • Přidána možnost nastavení kategorie aktivit
 • Přidán report Software (inventář) umožňující sledovat využití aplikací
 • Vylepšené reporty TOP - produktivní/neproduktivní aplikace a zaměstnanci, TOP webové stránky apod.
 • Vylepšeno nastavení a generování automatických reportů a výstrah
 • Vylepšeno posílání automatických reportů emailem
 • Uživatelsky konfigurovatelné barevné schémata aplikace

Verze 6 BETA, vydáno 6. června 2011

 • zcela přepracované jádro programu
 • data jsou ukládána do databáze MySQL
 • webové administrační rozhraní běžící na webovém serveru Apache
 • zcela přepracované webové grafické rozhraní
 • přidány nové reporty (např. inventář software)
 • vylepšeny možnosti nastavení filtrů
 • vylepšena správa licencí a sledování počtu monitorovaných uživatelů a zařízení
 • přidán systém automatických aktualizací serverové i klientských částí systému
 • změna a zjednodušení instalace klientských částí systému
 • vylepšeno chování klientské části - v případě výpadku spojení se servere ukláda data až do doby, kdy se lze na server připojit znovu

VERZE 5

Verze 5.5, vydáno 24. června 2010

 • zasílání emailů s přehledy reportů a výstrah
 • vylepšeno filtrování v sekci Aktivita na internetu - doplněny možnosti výběru zobrazení podle jednotlivých prohlížečů
 • vylepšeno filtrování v sekci Dokumenty - možnost zobrazit všechny dokumenty, nebo pouze dokumenty určitého typu
 • Vylepšeno filtrování v sekci Chat - možnost zobrazit všechny typy klientů, nebo pouze vybraného klienta
 • přidán nový report Top zaměstnanec - zobrazuje nejrpduktivnější zaměstnance ze skupiny nebo celé organizace
 • přidána možnost zobrazení statistik pouze pro pracovní a pouze pro přesčasy
 • přidáno nastavení pro sekci Nejvíce času online - lze nastavit, zda se do online času bude počítat pouze čas strávený v internetovém prohlížeči, nebo zda k času v prohlížeči bude připočten i čas strávený v chatovacích klientech
 • přidány nové typy dokumentů ke sledování a vytváření reportů (Oracle Reports Server, Oracle Forms Runform, Oracle Discoverer, Qlik, Charisma, Remote Desktop Connection, VNC, Windev, AutoCAD)
 • přidány nové chatovací programy (Pidgin, QIP, Miranda)

  Verze 5, vydáno 17. února 2010

  • přidání nového reportu - práce se soubory (vytváření, editace, kopírování, mazání souborů z pevných disků a přenosných médií
  • zdokonalení reportů Aktivita na internetu (agregované statistiky za skupiny či uživatele)
  • podpora pro 64bitové operační systémy (kompatibilita s Windows 2008 Servers)
  • odpora ASP NET Framework 2

   VERZE 5

   Verze 4.2, vydáno 1. prosince 2009

   Verze 4.1, vydáno 27. února 2009

   • nový design grafiky a hlavního menu
   • vylepšené překlady pro jednotlivé jazykové mutace (hlavní menu, názvy stránek, časování, kalendář...)
   • nové překlady grafiky (grafy)
   • přidání neproduktivního času do reportů
   • vylepšení v excelovských reportech
   • přidání maďarštiny

    Verze 4.0, vydáno 25. ledna 2009

    • top aplikace používané uživatelem, oddělením či souhrn za celou organizaci
    • top webových stránek navštívených uživatelem, v rámci oddělení či souhrn za celou organizaci
    • top aktivity – uživatelé s největší mírou aktivity
    • top nečinnost – uživatelé s největší mírou nečinnosti
    • top online – uživatelé s nejdelším časem online ("zapnutý počítač")
    • přidána ruština a polština
    Produkt je lokalizován do českého jazyka.
    Ohlasy zákazníků

    Dlouho jsme hledali přehledný monitorovací nástroj, který respektuje soukromí zaměstnanců...

    Ing. Martin Kubečka
    Amenit s.r.o.

     
    Anketa

    Může být podle Vás sledování skutečné činnosti zaměstnanců přínosem pro Vaši firmu?

    ANO, výsledky by mne zajímaly
    Spíše ANO
    Spíše NE
    NE, je to šmírování
    Celkem hlasů: 1469 | starší ankety

    PARTNEŘI

          

    KONTAKT

    +420 556 706 203
    +420 222 360 250
    obchod@amenit.cz
    Přihlásit