Sledování a monitoring přístupu na webové stránky

Cyclope Internet Filtering Solution

Software sloužící k monitorování a vyhodnocování přístupu na internet

Víte, které webové stránky zaměstnanci nejčastěji navštěvují?

Cyclope Internet Filtering Proxy je software sloužící k monitorování a vyhodnocování přístupu zaměstnanců na webové stránky s možností nastavení restriktivních pravidel pro přístup na stránky podle obsahu a klíčových slov.

vyzkoušet zdarma produkty Cyclope Seriesceník produktů Cyclope Serieskoupit produkty Cyclope na Antivirovém Centru

Proč používat software pro filtrování obsahu internetu?

Možnost monitorování navštívených webových stránek je v dnešní době stále aktuálnější. Ze statistik vyplývá, že neřízené brouzdání po internetu a stahování souborů je nebezpečné nejen z hlediska zvýšeného rizika virové nákazy, ale také z hlediska možného úniku citlivých firemních informací. Nepříjemným jevem je také snížená produktivita práce zaměstnanců, kteří na internetu tráví více času, než je nezbytně nutné. Nejsnazší a nejlevnější cestou k získání přehledu o aktivitách zaměstnanců na internetu je instalace monitorovacího software.

Vhodný monitorovací nástroj umožní nejen monitorovat aktivity na webu, ale také jednoduše omezit přístup na stránky s nevhodným, nebezpečným či nežádoucím obsahem. Tím lze podstatně snížit neproduktivní čas, po který zaměstnanci surfují po stránkách, které nesouvisí s jejich pracovní činností, rozesílají soukromé emaily z veřejmých poštovních serverů nebo chatují s přáteli. Monitorovací software Cyclope Internet Filtering všechny tyto aktivity zaznamenává a poskytuje přehledné reporty a statistiky o všech zaměstnancích ve firmě. Zároveň jednoduše umožní omezení stahování souborů, jako jsou např. multimediální klipy nebo hudební soubory, čímž se sníží zatížení internetového připojení a navíc se pochopitelně předejde eventuelním konfliktům se zákonem.

Jaké jsou základní funkce software pro filtrování webového obsahu?

Filtrování webového obsahu a internetových adres - umožní managementu firmy kontrolu a monitorování provozu na internetu. Filtr webového obsahu zajistí blokování přístupu na specifikované webové stránky a zamezí zobrazení nepovoleného obsahu podle klíčových slov (Blacklisty).

Detailní reporty a konsolidované statistiky - umožní managementu graficky sledovat a vyhodnocovat provoz na internetu a vyhodnocovat porušení nastavených pravidel či jen pokusy o porušení.

Profily - filtrování obsahu v závislosti na definovaných skupinách (např. pornografie, warez, infikované či nebezpečné stránky apod.)

Omezení stahování souborů - blokování stahování souborů podle nastavených pravidel, např. multimediální či zvukové soubory, obrázky, komprimované archivy apod. (typicky *.mp3, *.wav, *.mpg, *.avi, *.rar, *.zip atd.).

Další důvody, proč instalovat software pro filtrování internetu:

Agregované statistiky - vhodné pro plánování zdrojů v delších časových úsecích.

Plánovač - možnost použití restriktivních politik v požadovaných časových úsecích.

Administrace - jednoduché nastavení pravidel pro jednotlivce a skupiny uživatelů.

Nízké náklady - jednoduchá instalace, jednoduchá správa systému, nízká pořizovací cena.

Kompatibilita - Cyclope Internet Filtering je vytvořen pro windows platformy, nejrozšířenější operační systémy současnosti. Podporuje všechny běžné typy internetových připojení (dialup, kabelové modemy, ISDN, DSL a ADSL).

Možnost otestování - Cyclope Internet Filtering software můžete bezplatně testovat po dobu 15 dnů s možností na požádání prodloužit testovací licenci. Po ukončení testování stačí nakopírovat na požadované místo licenční soubor a přejít do ostrého provozu bez nutnosti reinstalace či změny konfigurace.

Produkt je v anglickém jazyce.
Ohlasy zákazníků

Levný a účinný nástroj, doporučuji...

Libor Mejstřík

PARTNEŘI

      

KONTAKT

+420 556 706 203
+420 222 360 250
obchod@amenit.cz
Přihlásit