JAK SOFTWARE CYCLOPE POMÁHÁ IDENTIFIKOVAT PRODUKTIVNÍ ZAMĚSTANCE?

Software na monitorování zaměstanců byl vyvinut tak, aby informoval management a poskytl mu statistiky týkající se produktivity personálu organizace. Navrhnut očima managementu, software Cyclope monitoruje aktivitu zaměstnanců a poskytuje manažerům důležité údaje o jejich výkonu na základě času stráveného na internetu a jednotlivých aplikacích považovaných za produktivní či nikoliv.

Analyzuje Produktivitu

Software Cyclope ukazuje při defaultním nastavení nebo podle vašeho nastavení:

 • Čas strávený v prostředí produktivních aplikací (Email, Office, CRM, ERP, CAD, a další)
 • Neproduktivné trávený čas (Sociální sítě, Zprávy, Sport, Hry, Online nakupování, a další)
 • Nejvíce produktivní / neproduktivní zaměstnance

Měří docházku

Software Cyclope poskytuje informace o:

 • čase zapnutí a vypnutí počítače a celkové době používání
 • čase stráveném aktivním využíváním počítače
 • neaktivním čase (kdy počítač nebyl využíván)
 • přesčasech a prováděných aktivitách

Monitoruje aktivitu na internetu

Reporty vám zobrazí:

 • Kteří zaměstnanci tráví online nejvíce času
 • Které stránky jsou navštěvovány nejčastěji
 • Čas aktivně strávený jednotlivými zaměstnanci na každé stránce, kterou navštíví
 • Dobu  trvání jednotlivých konverzací

SOFTWARE CYCLOPE POUZE MONITORUJE, NEŠPEHUJE
 NEDOCHÁZÍ K ZÁSAHU DO SOUKROMÍ ZAMĚSTNANCŮ

Více než 700 veřejnoprávních a neziskových společností

Více než 2300 společností z 25 zemí po celém světě

JAK CYCLOPE COMPUTER MONITORING SOFTWARE FUNGUJE

3 jednoduché kroky

Instalace serveru

Na náš nebo Váš vlastní Cloud. Funguje také v lokální síti na jakémkoliv počítači s nainstalovanám operačním systémem Windows nebo Linux 

Nasazení klienta

Monitorujte aktivitu na každém počítači instalací aplikace klienta*. Funguje i bez připojení k síti.

*pouze pro Windows a MacOS 

Sledujte reporty

Rychle si zobrazte aktivitu zaměstnanců přes web nebo si nechte reporty zasílat na email

PROČ POTŘEBUJI SOFTWARE NA SLEDOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ?

PROTOŽE STATISTIKY TVRDÍ, ŽE:

 • Průměrný zaměstnanec užívá svůj pracovní počítač k osobním potřebám 90 minut každý den
 • 64% zaměstnanců navštěvuje stránky osobního zájmu během pracovní doby
 • 39% zaměstnanců se v kanceláři připojuje na Facebook nebo Instagram
 • Ve více než 90% případů se čas vyhrazený na oběd přečerpává
 • Pouze 50% přesčasů je oprávněných
 • ŽÁDNÝ manažer nechce přicházet o peníze

PROTOŽE PŘICHÁZÍTE O PENÍZE

POČET ZAMĚSTNANCŮ: NEVYUŽITÝCH HODIN DENNĚ:
PRŮMĚRNÁ HODINOVÁ MZDA: ROČNÍ ZTRÁTY:

JAK SOFTWARE CYCLOPE POMÁHÁ ZVÝŠIT PRODUKTIVITU ZAMĚSTNANCŮ?
Co říkají zákazníci?

Systém běžel měsíc ... Někteří zaměstnanci si museli vzít až týden dovolené za promeškaný čas. Ted už se v práci věnují všichni jen práci. Děkuji, je to úžasné :-) a jsem moc spokojen.

Ing. Jaroslav Moravec, atc AUDIT s.r.o.

Samotné nás překvapilo, jak lze jednoduše zvýšit efektivitu práce zaměstnanců...

Karel Janda