VLASTNOSTI

Monitorování internetu

Jednou z předních vlastností softwaru Cyclope je monitoring aktivit uživatelů na internetu. Díky tomuto monitorování jste schopni zjistit následující:

 • Čas aktivního sledování obsahu jednotlivých webových stránek.
 • Provádět analýzy času všech zaměstnanců stráveného na jednotlivých internetových stránkách.
 • Dobu trvání jednotlivých konverzací.
 • Máte možnost porovnat, kteří zaměstnanci tráví nejvíce času on-line.

Docházka

Software Cyclope poskytuje informace o:

 • Čase zapnutí a vypnutí počítače a celkové době jeho používání.
 • Čase stráveném aktivním využíváním počítače.
 • Neaktivním čase (kdy počítač nebyl využíván).
 • Přesčasech a prováděných aktivitách.

Produktivita

Software Cyclope zobrazuje data zaměřená na analýzu produktivity. Je zde možné nastavit defaultní nebo uživatelské nastavení. Výstupem tohoto zobrazení je:

 • Čas strávený v prostředí produktivních aplikací (E-mail, Office, CRM, ERP, CAD, a další).
 • Čas strávený neproduktivně (Sociální sítě, Zprávy, Sport, Hry, Online nakupování, a další).
 • Zobrazení nejvíce produktivních/neproduktivních zaměstnanců.

Aplikace

Všechny spuštěné aplikace jsou automaticky monitorovány softwarem Cyclope, výstupem tohoto zobrazení jsou výpisy:

 • Jednotlivých jmen aplikací.
 • Aktivně strávený čas každého zaměstnance v aplikacích.

K dispozici je také souhrn top aplikací, který zobrazuje nejvíce využívané aplikace, celkový čas používání aplikací a výpis zaměstnanců, kteří v nich strávili nejvíce času.

Softwarová a hardwarová výbava

Software Cyclope provádí audit zaměřený na hardwarovou a softwarovou výbavu. Výstupem je výpis:

 • Všech nainstalovaných aplikací.
 • Kompletní hardwarové konfigurace (Procesor, RAM, disky, monitor, a další).

Dokumenty a tiskárny

Software Cyclope zaznamenává u každého dokumentu jeho aktivní používání a monitoruje celkově strávený čas práce s tímto dokumentem. Podporovány jsou následující aplikace:

 • Microsoft Office, Open Office, Libre Office, a další.
 • ArchiCAD, AutoCAD, Autodesk, a další.
 • Photoshop, Corel, a další.
 • SAP, Microsoft Dynamics, QlikView a další.

Vytištěné dokumenty jsou zvýrazněny spolu se jménem, použitou tiskárnou a počtem vytištěných stránek.

Soubory

Software Cyclope monitoruje práci s jednotlivými soubory a adresáři. Zaznamenává:

 • Změny prováděné v adresářích a souborech dokumentů. Jedná se funkce vytvoření/kopírování/úpravy/smazání.
 • Změny souborů uložených na pevných discích či přenosných paměťových jednotkách u kterých došlo ke změně obsahu.

Můžete si zobrazit seznam upravených souborů a adresářů umístněných jak na pevných discích, tak i na přenosných médiích.

Reporty v emailu

Všechny reporty jsou k dispozici také přes email. Můžete si zvolit, jak často, jaký typ a v jakém formátu (PDF nebo XLS) chcete reporty dostávat.