MONITORING ČASU

Proč daný úkol zabral tolik času?

 Proč má tolik zaměstnanců přesčas?

Jak můžete zvýšit produktivity zaměstnanců?

Toto jsou otázky, které si pokládají nejen vedoucí pracovníci, manažeři a vlastníci firem, kteří usilují o eliminaci ztrát. Tito lidé se snaží nalézt slabiny, které negativně ovlivňují chod a výkon jejich společnosti.
V podnikání je důležité znát, kolik času věnují zaměstnanci zadané práci a kolik času věnují jiným aktivitám, a to bez jakékoliv produktivity. Díky softwaru Cyclope naleznete žádané odpovědi.

CO JE CYCLOPE?

Cyclope je počítačová aplikace, která umožňuje podrobné monitorování a zaznamenávání všech činností na daném monitorovaném počítači. Díky této aplikaci mají vedoucí pracovníci a management srozumitelný přehled o využití instalovaných aplikací s podrobnou informaci o využití pracovního času svých zaměstnanců.
Cyclope napomáhá manažerům odhadnout, zdali se zaměstnanci nebo celá oddělení dostatečně věnují zadaným činnostem a projektům.
Používáním programu Cyclope získáte v organizaci kompletní přehled nad pracovními postupy. Zjistíte efektivitu práce jednotlivých pracovníků.

PROČ JE VÝHODNÉ POUŽÍVANÍ SOFTWARU CYCLOPE?

Efektivita a produktivita jsou jedny z hlavních aspektů v každé organizaci. Proto je důležité provádět nepřetržité monitorování firemní infrastruktury, tak abyste měli možnost včas odhalit její slabiny a zabránit tak případným finančním či materiálním ztrátám.

 

Takto získané informace umožní:

Analyzovat docházku zaměstnanců – získejte přehled příchodů a odchodů svých zaměstnanců. Dle výstupu ze systému můžete lépe využít jejich pracovní dobu.

Minimalizuje přesčasy – Jak často jsou přesčasy oprávněné? Zjistěte, čemu se zaměstnanci v době přesčasů věnují a zdali je jejich přesčas opodstatněný.

Zvýšit produktivitu týmu a jednotlivců – zjistěte, které úkoly zaberou nejvíce času a úsilí a zamyslete se, zdali se tento čas vyplatil. Přináší tyto úkoly, které zabírají nejvíce času největší zisky?

Možnost ocenění pracovitosti – Pomocí monitoringu času, aplikací nebo práce s dokumenty máte možnost určit, zdali své nejvýkonnější zaměstnance odměníte či nikoliv.

Zaměření na slabá místa – Sledováním nečinnosti či neaktivity jednotlivých zaměstnanců máte možnost sledovat a analyzovat jejich celkovou činnost a podle toho i reagovat.

Software Cyclope je taktéž vybaven varovným systémem. Ten dovoluje vytvářet pravidla týkající se maximálního dovoleného času, který mohou zaměstnanci trávit v jednotlivých aplikacích. Pokud je jedno z pravidel porušeno, systém na to zareaguje a upozorní.

Sledování času je klíčové pro pochopení, jak je čas v rámci organizace využíván.